گروه هنری آرچه درسال ۱۳۸۳ باهدف نوآوری وایجادتحول درحرفه ء صنایع دستی وهنرهای چوبی تاسیس شد وبه عنوان یک  تولیدکننده  متخصص در زمینه بسته بندی چوبی باکیفیت وخدمات مبتنی بررضایت مشتری خودرا مطرح نمود.

از فعالیتهای مهم این گروه تولید جعبه های لوکس چوبی جهت بسته بندی محصولاتی از قبیل خشکبار و زعفران , گلهای زینتی , ساعت و جواهرات , محصولات چرمی,… وهمچنین تخصصی ترین مرکز ساخت جعبه های سفارشی.

صداقت در عمل , توجه به کیفیت و بهبود مستمر , مشتری مداری , اشتغال زایی , توسعه کار گروهی , آموزش و یادگیری مستمر از ارزش های گروه هنری آرچه برشمرده می شوند.

نام آرچه برگرفته ازکهنسال ترین درخت ارس در ایران به نام تک درخت آرچه معروف است که درمنطقه آرچه ودر حدود سی کیلومتری شهرگرمه قرار دارد.